NAKLİYAT ve MÜHENDİSLİK

ANASAYFA         ÜRÜNLERİMİZ         MONTAJ SİGORTASI

MONTAJ SİGORTASI


 

MONTAJ ALL RİSKS SİGORTASI ( MONTAJ TÜM RİSKLER)

Montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, montaj faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra,Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına...) Yangın, Yıldırım, infilak,Hırsızlık vb. nedenlerle oluşabilecek riskleri de güvence altına alır.

Montaj Tüm Riskler Sigortasını, imalatçı veya satıcı (montaj işlerinden sorumlu ise), montaj işlerini yüklenen firma veya monte edilecek ünite veya tesislerin sahibi yaptırabileceği gibi, her üçü de poliçede "sigortalı" olarak belirlenebilir.