SORUMLULUK SİGORTASI

ANASAYFA         ÜRÜNLERİMİZ         İŞVEREN SORUMLULUK

İŞVEREN SORUMLULUK


 

İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI

İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek yasal sorumluluk nedeniyle, işverenle bir hizmet sözleşmesi olan ve Sosyal Sigortalar

Kanunu na bağlı işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden istenebilecek, Sosyal Sigortalar Kurumu nun sağladığı yardımların üstündeki vedışındaki tazminat talepleri poliçede yazılı teminat limitlerine kadar karşılanır.